Đức Giáo Hoàng: "Có thể rước lễ bằng miệng, hoặc bằng tay ở những nơi được phép, tùy ý!"

Mới hơn Cũ hơn