Tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa kết thúc hành trình dương thế

Mới hơn Cũ hơn