Tuổi trẻ Việt Nam và những trò chơi dung tục

Phân tích theo quan điểm giáo dục và xã hội về những trò chơi đơn sơ,lành mạnh ngày xưa như kéo co, bịt mắt bắt dê, rồng rắn, ù mọi... với những trò chơi dung tục, đồi truỵ ngày hôm nay như trò chơi bú sữa bình, cạp táo, trò chơi cắn dưa leo, ngồi trên bong bóng... đều có sự dụng chạm và ẩn ý giữa cơ thể giữa nam và nữ.

Phần I :

Phần II :
Mới hơn Cũ hơn