Truyện bà Thị Kính được viết thành vở opera tiếng Anh trên đất Mỹ

Phần I :

Phần II :
Mới hơn Cũ hơn