Tối Thứ Ba Thần Học: "Ăn chay, cầu nguyện và bố thí: Ý nghĩa lịch sử và thực hành"

Mới hơn Cũ hơn