"Đền thờ luôn được thanh tẩy" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

Mới hơn Cũ hơn