Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 15.03.2018: Can đảm và kiên trì cầu nguyện

Mới hơn Cũ hơn