Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.03.2018: "Xin ơn hoán cải trong lối nghĩ"

Mới hơn Cũ hơn