"Sự tha thứ không bao giờ có giới hạn" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn