ĐTC truyền chức Giám mục cho ba vị tân sứ thần Toà thánh

Mới hơn Cũ hơn