ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ truyền dầu tại Vatican

• Đoàn rước bắt đầu khởi hành Kinh Thương Xót Kinh Vinh Danh • Lời nguyện Bài đọc I
Đáp ca Bài đọc II • Tung Hô Trước Tin Mừng Tin Mừng (Bằng tiếng La-tinh do một thầy phó tế hát!) Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô • Các linh mục lặp lại lời tuyên hứa của mình! Nghi thức làm phép dầu • Phụng vụ Thánh Thể Thánh! Thánh! Thánh! • Truyền Phép • Kinh Lạy Cha • Chúc Bình an & Kinh Chiên Thiên Chúa • Ca Hiệp Lễ • Lời nguyện Kết Lễ
Mới hơn Cũ hơn