"Chuyến tàu hoàng hôn" (Minh Kỳ, Hoài Linh) - Hoàng Oanh (trích từ Paris by Night 119)

Mới hơn Cũ hơn