"Vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa" - Lm. Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn