Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 20/03/2018: Câu chuyện tấm ảnh bóng ma bên giường bệnh

• Đừng là những Kitô hữu dừng chân tại chỗ.
• Thánh Piô Năm Dấu Thánh
• Bên cạnh đó là Câu chuyện ma quỷ bên giường bệnh.
Mới hơn Cũ hơn