Một số tin RFA ngày 14-03-2018 (Bản tin số 2)

- “Đàn áp tưởng niệm Gạc Ma vì muốn che đậy lịch sử”

- Tin tức thời sự: Việt Nam – Ấn Độ sắp mở đường bay thẳng
Mới hơn Cũ hơn