Một số thước phim quý giá về cha Piô Năm Dấu Thánh (Padre Pio)

Giải tội, rao giảng, cầu nguyện, dâng lễ. Cha Piô Năm Dấu Thánh (Padre Pio) đã trải qua đời linh mục thánh thiện của mình như thế. Cha nổi tiếng về việc làm phép lạ ngay khi còn sống. Khi đã được Giáo hội tuyên phong hiển thánh, người ta vẫn quen gọi ngài là Cha Piô.

Hãy xem lại những cử chỉ thánh thiện trong tác vụ linh mục của ngài.

Dưới đây là link của bộ phim về cuộc đời của cha thánh Piô (bản sửa lỗi):

Phim "Thánh Piô Năm Dấu" - thuyết minh, sửa lỗi
Mới hơn Cũ hơn