"Có một Đấng khác làm chứng về Ta" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn