LIVE: Thánh lễ Tiệc Ly và Kiệu Thánh Thể (Gx. Ba Chuông, Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, op.)

• Đoàn rước khởi hành • Kinh Thương Xót/ Kinh Vinh Danh • Lời nguyện / Bài đọc I • Đáp ca • Bài đọc II • Tin Mừng • Bài giảng (Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, op.) • Nghi thức Rửa Chân • Lời nguyện giáo dân • Ca Dâng Lễ • Thánh! Thánh! Thánh! • Truyền Phép • Kinh Lạy Cha • Kinh Chiên Thiên Chúa • Ca Hiệp lễ • Kiệu Thánh Thể
Mới hơn Cũ hơn