Linh mục bàn tiếp chuyện "Đức Phật có đi đái không..."


Trên mạng, mấy ngày nay xuất hiện bài viết "Đức Phật có đi đái không". Đọc, vừa thấy hay, vì bài viết nói lên tính lịch sử của đức Phật Thích Ca, ngài đơn giản là bậc Thầy chỉ bày con đường sống theo sự thật mà thoát khổ.

Nhưng có lẽ, vì tác giả dị ứng với những thứ thần thánh hóa quá độ về Đức Phật, nên đã không đề cập đến Phật Tánh bất sinh bất diệt, theo cái nhìn của Đại Thừa.

Từ Đức Phật lịch sử, Phật Giáo Đại Thừa nhận ra Phật là Tánh Giác, Tánh Biết, Tánh Tỉnh Thức trong mỗi người và trong vũ trụ. Cả vũ trụ tràn đầy Tánh Biết (Phật). Mỗi con người cũng tràn đầy Tánh Biết (Phật). Vì thế mới có ý thức, nhận thức, nơi ngũ quan và trí não, và cả những loại nhận thức khác nữa. Cũng từ đó, mới có nói năng, tư tưởng, kiến thức búa xua. Phật là cái đó, là khả năng thấy biết cũng là khả năng nên lời của con người.

Bên kia mọi hình tướng và nghi lễ, nhìn vào điều cốt lõi của Phật Giáo Đại Thừa, sao cứ thấy đó là sự nhắc nhớ về Mầu Nhiệm Lời Thiên Chúa chứa chan khắp vũ trụ, sáng tạo và bảo tồn vũ trụ. Phật còn chính là Tâm. Vạn Pháp duy Tâm tạo. Tất cả đều do Lời mà được tạo thành.

Hì hì. Mới được một vị sư nói rằng đã giải thích Kitô Giáo theo hệ qui chiếu Phật Giáo. Và mấy ngày nay, thì vài anh chị Kitô hữu nhận định về Phật mà đối chiếu hay dở hơn thua.

Đi vào con đường Phật Giáo, mình chẳng hề có ý đồ gì. Để "cải đạo" người anh em thì càng không. Để làm công việc "đối thoại liên tôn" thì cũng chẳng dám. Phật Giáo là tiếng gọi sâu thẳm của lòng mình, khi tuổi trẻ có bao nhiêu quằn quại. Nhưng thật lạ, chính con đường Phật Giáo lại đưa mình xác tín vào Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể.

Những ngày Chay Thánh, tưởng nhớ và sống Mầu Nhiệm Vượt Qua, sao lại nhớ quá, Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Rất biết ơn Đức Phật, dù đó là "Đức Phật đi đái", Đức Thích Ca Mâu Ni lịch sử, hay Phật Tánh ngàn trùng đang thẩm thấu bao trùm tất cả. Ít ra, những ngày này, lại được nhắc nhở hãy "ra Không", hãy nhìn tất cả muôn người muôn sự, như đang nhìn thấy Ngôi Lời Nhập Thể đang xóa mình mà ẩn chìm trong tất cả.

Không Sơn
Mới hơn Cũ hơn