Hiện tượng solar halo trong lễ tuyên Chân phước cho đức TGM Romero

• Hãy tha thứ, anh em sẽ được thứ tha.
• Những hoạt động huyền bí đang gia tăng tại Italia.
• Bên cạnh đó là câu chuyện phép lạ trong lễ tuyên Chân phước cho đức TGM Romero.
Mới hơn Cũ hơn