HÁT MẪU: "Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô" (Xuân Tùng, Gx. Mai Khôi, Q.3, Sài Gòn)


• Tải sheet nhạc:
http://www.mediafire.com/file/3fwdh8jta9d809k/Bai-thuong-kho-Thanh-Marco-B.pdf

• Tải bản mp3:
http://www.mediafire.com/file/9dmoopqz5s1oxjx/ThuongKho_TheoThanhMacco_ver2.mp3
Mới hơn Cũ hơn