Gx. Ba Chuông: Lễ Vọng Phục Sinh cho thiếu nhi (Lm. Giuse Trần Văn Việt, op.)

Nghe bài giảng (Lm. Giuse Trần Văn Việt, op.)
Mới hơn Cũ hơn