"Ai giữ lời Ta thì không bao giờ phải chết" - Lm. Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn