Giáo Hội Năm Châu 12/03/2018: Vấn đề các nữ tu giúp việc cho các linh mục và giám mục

• Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Dâng Của Lễ trong Thánh Lễ
• Tờ Quan Sát Viên Rôma phàn nàn nhiều nữ tu phải phục dịch không công cho các Hồng Y và Giám Mục
• Các nữ tu giúp việc cho các linh mục và giám mục là sai hay sao?
• Caritas Ấn độ và tổ chức Misereor khai mạc chiến dịch Mùa Chay.
• Cha Jean Dujardin - Chứng nhân cuộc đối thoại giữa Do thái và Kitô giáo.
• Ðức Thánh Cha Phanxicô viết lời tựa cho cuốn sách “Tin mừng má kề má”.
• Phụ nữ, trụ cột của Giáo hội và xã hội
• Hành trình từ một đầu bếp trở thành Linh mục của cha Stéphane Esclef.

Mới hơn Cũ hơn