ĐGH: Người ta không phải trả tiền để linh mục cầu nguyện trong Thánh lễ, nó miễn phí

Mới hơn Cũ hơn