Có đúng là khối ngân hàng ngoại đang rút đi?

Mới hơn Cũ hơn