"Tôi có mong được Thầy Giêsu chữa cho hết câm điếc không?" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn