Clip ngắn và đủ để hiểu tại sao Venezuela khốn đốn, chết đói

Lý do tại sao Venezuela lại lâm vào khủng hoảng tồi tệ đến thế!

Tưởng nhớ một thời Việt Nam cũng là một nước theo cái Chủ Nghĩa Chết Đói này

"Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại lạm phát mà sợ?"

Cũng may là giờ Việt Nam đã là một nước thực sự không còn theo cái học thuyết dẻ rách đó nữa, xóa bỏ mọi học thuyết kinh tế XHCN vào năm 86 để đất nước bắt đầu thoát đói.
Mới hơn Cũ hơn