Các giám mục Việt Nam cùng dâng lễ với ĐTC tại nhà nguyện Marta, 08/03/2018

Mới hơn Cũ hơn