"An Bài yêu thương" (Minh Linh) - Đức Thiện

An Bài yêu thương
• Nhạc & lời: Minh Linh
• Ca sỹ: Đức Thiện
• Hoà âm phối khí: Thiện Trần
Mới hơn Cũ hơn