Bài huấn dụ của ĐTC hôm Chúa Nhật 18/03/2018: “Hạt lúa mì có chết đi mới sinh nhiều bông hạt.”

Mới hơn Cũ hơn