Bài giảng của ĐTC trong buổi cử hành sám hối để bước vào việc xưng tội.

Mới hơn Cũ hơn