Bài giảng của ĐTC ngày 20.03.2018: “Hãy nhìn lên thập giá Chúa, chúng ta sẽ được chữa lành”.

Mới hơn Cũ hơn