"Có Đấng đã sai Ta mà các người không biết Người" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.


Mới hơn Cũ hơn