"Can đảm nhận ra lầm lỗi của mình" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn