"Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật" - Lm. Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn