Đức Thánh Cha cử hành Lễ Tro tại Roma, 14.02.2018: dừng lại, nhìn xem, trở về

Mới hơn Cũ hơn