"Mục tử thật giảng dạy và sống chân thật" - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn