Tổng thống Donald Trump nói về ân sủng Chúa hùng hồn như một linh mục đang giảng đạo

Mới hơn Cũ hơn