Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.02.2018: Ăn chay nghĩa là giúp đỡ tha nhân với niềm vui

Mới hơn Cũ hơn