Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.02.2018: "Xin ơn kiên nhẫn giữa những cơ cực"

Mới hơn Cũ hơn