Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 08.02.2018: "Tội nhân có thể thành thánh nhân, kẻ lật lọng thì..."

Mới hơn Cũ hơn