Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.02.2018: "Học cầu nguyện trong thinh lặng, thờ lạy, chiêm ngắm"

Mới hơn Cũ hơn