Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 01.02.2018: "Thật là tốt để suy tư về giờ chết!"

Mới hơn Cũ hơn