"Yêu nước không phải yêu cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội" - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn