Nghệ sỹ cello Đinh Hoài Xuân: ‘Tôi đã chọn đúng đường’

Mới hơn Cũ hơn