Ngày 10.02: Kính thánh Scôláttica - người em sinh đôi của thánh Bênêđictô

Mới hơn Cũ hơn