Ngày 06.02: Thánh Phaolô Miki Nhật Bản và các bạn tử đạo

Mới hơn Cũ hơn