Lời cuối cho một câu chuyện quá buồn

Hoàng Phủ Ngọc Tường từ trong nước vừa đưa ra một lá thư trần tình với tựa đề: "Lời cuối cho một câu chuyện quá buồn!" Trong quá khứ, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nói những điều rất gian dối, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường là ai, đóng vai trò gì trong vụ Mậu Thân? Hoàng Phủ Ngọc Tường trong lá thư này được bao nhiêu phần trăm sự thật và bao nhiêu phần trăm thành thật với lương tâm?

Phần I :

Phần II :
Mới hơn Cũ hơn