ĐGH viết cho Giới trẻ: "Cha muốn Hội Thánh giao phó cho các con những trọng trách"

Mới hơn Cũ hơn